Cách đến Hòn Cò Cà Ná

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Đến từ TP.Hồ Chí Minh: (315 Km)

Phương tiện Thời gian Trung chuyển
Xe hơi 5h Trực tiếp: Tp.Hồ Chí Minh → Hòn Cò Cà Ná
Xe lửa 6h +

30 phút

Xe lửa: Ga Sài Gòn → Ga Tháp Chàm-Phan Rang

Xe hơi: Ga Tháp Chàm-Phan Rang → Hòn Cò Cà Ná

Xe buýt 6h Trực tiếp: Tp.Hồ Chí Minh → Hòn Cò Cà Ná
Máy bay 1h 10 phút +

1h 50p

Máy bay: Sân bay Tân Sơn Nhất → Sân bay Cam Ranh

Xe hơi: Sân bay Cam Ranh  → Hòn Cò Cà Ná

  

Đến từ Nha Trang: (128 Km)

Phương tiện Thời gian Trung chuyển
Xe hơi 2h 30p Trực tiếp: Tp.Nha Trang → Hòn Cò Cà Ná
Xe buýt 3h Trực tiếp: Tp.Nha Trang → Hòn Cò Cà Ná

  

Đến từ Sân Bay Cam Ranh: (92 Km)

Phương tiện Thời gian Trung chuyển
Xe hơi 1h 50p Trực tiếp: Sân Bay Cam Ranh → Hòn Cò Cà Ná